MDCT grudnog koša

MDCT grudnog koša
5. maja 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija MDCT grudnog koša

Uputna dijagnoza odredjuje protokol CT grudnog koša

 • Skrining protokol snimanja
 • standradni protokol snimanja
 • protokol onkološkog stažiranja
 • angiografski protokol (u otkrivanju plućne tromboembolije)
 • HRCT (high resolution CT)

Protokol pregleda započinje skaut topogramom

Polje od interesa planira se od donje trećine vrata, kranijalno u visini C6, kaudalno do nivoa L2(sa ciljem da se prikažu nadbubrežne žlezde).

Protokol skrining snimanja

 • Učini se nativna serija (bezkontrastna) na 5mm, niskodozna tehnika snimanja, a u slučaju dijagnostičke potrebe nastavlja se sa standardnom postkontrastnom serijom.
 • Cilj je rano otkrivanje promena u plućnom parenhimu.

Protokol onkološkog stažiranja

 • Učini se nativna serija na 1 do 3mm, snimanje se nastavlja sa arterijskom fazom (40 do 80ml kontrastog sredstva, 20 do 30s od početka aplikacije kontrasta, a nastavlja venskom fazom na 45s).
 • Cilj je prikaz vaskularnih struktura, i struktura koje se prebojavaju u arterijskoj ili venskoj fazi, posebno tumora i limfnih nodusa.
 • Rekonstruktivne serije sa 3D prikazom prvenstveno radi procene proširenosti tumora i efekata terapije tumora. 

ANGIOGRAFSKI PROTOKOL

(U OTKRIVANJU PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE)

 • Pristupa se postkontrastnoj seriji u arterijskoj fazi, preseci na 1 do 3mm (60 do 100ml kontrastog sredstva, 15 do 20s od početka aplikacije kontrasta).
 • Cilj je prikaz plućnih arterija i njihovih grana radi otkrivanja plućne tromboembolije (PTE).
 • Rekonstruktivne serije sa 3D prikazom prvenstveno radi procene proširenosti PTE. 

HRCT

 • Kompjuterska tomografija visoke rezolucije (HRCT) je vrsta kompjutrerizovane tomografije (CT) sa specifičnim tehnikama za poboljšanje rezolutivnosti slike.
 • Koristi se najčešće za plućne bolesti sa ocenom stanja plućnog parenhima.
 • HRCT se izvodi pomoću konvencionalnog CT skenera. Međutim, parametri snimanja su izabrani tako da maksimiziraju prostornu rezoluciju: koristi se uska širina reza (obično 1-2 mm), koristi se algoritam za rekonstrukciju slike visoke prostorne rezolucije, vidno polje je svedeno na minimum kako bi se smanjilo veličina svakog piksela, kao i drugi faktori skeniranja kako bi se optimizovala rezolucija.
 • Pacijent takođe može ležati licem prema dole, a ne uobičajeno na leđima (licem prema gore).
MDCT grudnog koša 9
HRCT
 • Kako je cilj HRCT-a da se proceni generalizovana bolest pluća, test se konvencionalno izvodi odvajanjem tankih preseka sa razmakom 10 mm. Rezultat je dobijanje manjeg broja slika koje bi  trebalo da budu reprezentativne za pluća.
 • Pošto HRCT ne slika cela pluća (primenom široko raspoređenih tankih preseka) nije pogodan za procenu karcinoma pluća ili drugih lokalizovanih bolesti pluća.
 • Intravenski kontrastni agensi se ne koriste za HRCT.
 • HRCT se koristi za dijagnozu i procenu intersticijske bolesti pluća, poput plućne fibroze, i drugih generalizovanih bolesti pluća kao što su emfizem i bronhiektazije.
MDCT grudnog koša 10
HRCT
 • Kompjuterska tomografija visoke rezolucije (HRCT) je vrsta kompjutrerizovane tomografije (CT) sa specifičnim tehnikama za poboljšanje rezolutivnosti slike.
 • Koristi se najčešće za plućne bolesti sa ocenom stanja plućnog parenhima.
 • HRCT se izvodi pomoću konvencionalnog CT skenera. Međutim, parametri snimanja su izabrani tako da maksimiziraju prostornu rezoluciju: koristi se uska širina reza (obično 1-2 mm), koristi se algoritam za rekonstrukciju slike visoke prostorne rezolucije, vidno polje je svedeno na minimum kako bi se smanjilo veličina svakog piksela, kao i drugi faktori skeniranja kako bi se optimizovala rezolucija.
 • Pacijent takođe može ležati licem prema dole, a ne uobičajeno na leđima (licem prema gore).
 • Kako je cilj HRCT-a da se proceni generalizovana bolest pluća, test se konvencionalno izvodi odvajanjem tankih preseka sa razmakom 10 mm. Rezultat je dobijanje manjeg broja slika koje bi  trebalo da budu reprezentativne za pluća.
 • Pošto HRCT ne slika cela pluća (primenom široko raspoređenih tankih preseka) nije pogodan za procenu karcinoma pluća ili drugih lokalizovanih bolesti pluća.
 • Intravenski kontrastni agensi se ne koriste za HRCT.
 • HRCT se koristi za dijagnozu i procenu intersticijske bolesti pluća, poput plućne fibroze, i drugih generalizovanih bolesti pluća kao što su emfizem i bronhiektazije.
MDCT grudnog koša 11
HRCT
Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija