Interventna radiologija – vaskularne procedure VMS

Interventna radiologija – vaskularne procedure VMS
23. aprila 2020. No Comments Predavanja,Interventna radiologija Sava Stajic

Prof. Drsci.med. Sava Stajić

Video prezentacija Interventna radiologija – vaskularne procedure VMS

Podela

 • Dilatacije krvnih sudova
  • Balon dilatacije
  • Stentovi
 • Embolizacije krvnih sudova
 • Aplikacije lekova
 • Tromboliza

Angiografija

 • Angiografija (grč.  angeion – krvni sud i graphia – pisanje) je invazivna radiološko dijagnostička metoda za prikazivanje (pregled) srca i krvnih sudova uz pomoć pozitivnog kontrastnog sredstva koje se može aplicirati u krvotok.
 • Angiografija se sastoji od kateteri-zacije i snimanja krvnog suda i/ili srca.

Istorijat

 • 1927. godine, tehniku angiografije je prvi put primenio portugalski lekar, neurolog Antonio Moniz za potrebe neuro-dijagnostike je uradio cerebralnu angiografiju. 
 • Antonio Moniz je za doprinos medicini nagrađen Nobelovom nagradom 1949. godine
 • 1929. godineVernerForsman prvi radi kateterizaciju srca, sam sebi. Ne samo da je preživeo intervenciju, već je za istu dobio Nobelovu nagradu 1956. godine.

Uvođenje  Seldingerove  metode

 • Sa uvođenjem Seldingerove metode 1953. godine, preparacije krvnih sudova tj. angiografija je postala sigurnija, jednostavnija i sa više mogućnosti.
 • Do 1953. godine angiografije su se radile direktnom punkcijom krvnog suda.
Interventna radiologija - vaskularne procedure VMS 1
Pristupna mesta za uvodjenje katetera u krvotok

Indikacije

 • Indikacije za angiografiju su da se proveri (prikaže) morfologija i funkcija srca i krvnih sudova.
 • Angiografija je trenutno jedina metoda koja tačno može da utvrdi stepen intraluminalne opstrukcije (suženja ili začepljenja) krvnih sudova.

Kontra indikacije

 • Angiografija je kontraindikovana kod: 
  • Akutnih upala i infektivnih bolesti.
  • Insuficijencije srca, jetre i bubrega.
  • Alergijske reakcije na jod i druge sastojke kontrastnih sredstava.
  • Teških stanja pacijenta bilo kog uzroka.

Kompletnu video prezentaciju možete pogledati na linku

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija