CT koronarnih arterija -komparativna analiza različitih protokola

CT koronarnih arterija -komparativna analiza različitih protokola
6. februara 2020. No Comments Predavanja Sava Stajic

Specijalistički rad smer- specijalista strukovno medicinski radiolog

Student: Marija Todorović Mentor: Prof. Dr sci med Sava Stajić

Kompletnu prezentaciju specijalističkog rada: CT koronarnih arterija -komparativna analiza različitih protokola u pdf formatu

Uvod

  • neinvazivna dijagnostička metoda
  • bez hospitalizacije
  • anatomski precizan prikaz srca i koronarnih arterija ali i plućnog parenhima i ostalih struktura grudnog koša
  • evaluacija koronarne bolesti srca
  • ateroskleroza  
  • medikamentozna terapija ili intervenc
Anatomija srca i koronarnih arterija
Anatomija srca i koronarnih arterija
Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija