Kategorija: Kolokvijumi

Kategorija: Kolokvijumi

Test pitanja CT protokoli VZS
4. maja 2020. Predavanja,Kolokvijumi Sava Stajic

1. U antialergijskoj pripremi koriste se:
a) samo H1-antihistaminici
b) samo kortikosteroidi
c) obe grupe lekova

2. Prilikom CT snimanja toraksa kod sumnje na tumor pluća treba snimiti i:
a) slezinu
b) bubrege
c) nadbubrege

Details
Priprema za kolokvijum dec.2019.godine
25. decembra 2019. Kolokvijumi Sava Stajic

Navedite bar tri prednosti CT angiografije nad standardnom digitalnom angiografijom
MDCT od 256 odn više slajsova imaskeniranje
CT koronarografija podrazumeva obavezno mod

Details