Kategorija: Anatomija

Kategorija: Anatomija

Osteologija kičmenog stuba
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Kičmeni stub je fleksibilna–okretna anatomska struktura, građena iz 33-34 pršljena.

Details
Osteologija grudnog koša
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Grudna kost (sternum) je neparna, simetrična, pljosnata kost koja čini srednji deo prednjeg zida grudnog koša. Oblikom podseća na rimski mač i idući odozgo naniže na njoj se razlikuju sledeći delovi:

Details
Osteologija glave
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Neurocranium čine ga dva dela:
– krov lobanjske šupljine,
– dno lobanjske šupljine
Bassis cranii:
podeljena na tri lobanjske jame:
– prednja – FOSSA CRANBII ANTERIOR
– srednja – FOSSA CRANII MEDIA
– zadnja – FOSSA POSTERIOR

Details